TẠO ĐỘNG LỰC, KHÔNG TẠO ÁP LỰC CHO BẢN THÂN

Cuộc sống số đầy tất bật, bon chen, hô hào chạy theo các phong trào. Đất nước luôn tạo ra các phong trào kể từ ngày 36 chiến sĩ đứng thề dưới gốc đa Tân Trào.Chúng ta cũng luôn bị cuốn theo, và thời điểm này là phong trào khởi nghiệp, làm giàu. Nhưng nói …

TẠO ĐỘNG LỰC, KHÔNG TẠO ÁP LỰC CHO BẢN THÂN Xem thêm »

Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Trong nền kinh tế quốc dân vai trò của ngành nông nghiệp vô cùng quan trong. Ngành nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học – kỹ thuật, bởi vì một mặt …

Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Xem thêm »

Scroll to Top