LỄ “XÁ TỘI VONG NHÂN” THÁNG 7 ÂM LỊCH

LỄ “XÁ TỘI VONG NHÂN” THÁNG 7 ÂM LỊCH.Theo truyền xưa kể rằng: Hàng năm cứ đến rằm tháng 7, địa ngục được mở rộng cửa, tạm tha cho các vong linh đang bị tù tội, giam cầm dưới địa ngục, được về nhà nhận đồ lễ, quần, áo, tiền bạc… con cháu dâng cúng. …

LỄ “XÁ TỘI VONG NHÂN” THÁNG 7 ÂM LỊCH Xem thêm »