Cây bạch quả trị được nhiều bệnh

Trang chủ » Cây bạch quả trị được nhiều bệnh
Nội dung bài viết

Add a header to begin generating the table of contents

Bạch quả được trồng nhiều nhất ở Hàn Quốc làm cây đô thị, đường phố. Cây cũng được trồng nhiều ở Nhật Bản, Trung Quốc. Cây đang được du nhập vào Việt Nam.


Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top