Bài thuốc đã áp dụng rất tốt biện chứng luận trị trong đông y đem lại hiệu quả toàn diện nhất. Bài thuốc thể hiện sự tâm huyết của các thầy thuốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc với thế hệ trẻ, thể hiện cần sự tự tin để quyết định tương lai vận mệnh của đất nước.

Lương Y Nguyễn Hữu Thành, Nhà thuốc Bảo Tâm Đường
http://lovehands.vn