Hôn mê bất tỉnh

Triệu chứng:

Nguyên nhân:

Cách chữa:
Gặp người hôn mê bất tỉnh thì cấp cứu bằng cách day ấn vào các vị trí đánh dấu màu đỏ trong phần Hình minh họa.
Mỗi vị trí day (dùng ngón cái ấn rồi nhả tay) 21 cái trên mỗi vị trí.
Kiêng cữ:

Hình minh họa:
Bách hội

Nhân trung

Nội quan

Hợp cốc

Trung xung

Túc lâm khấp

No Comments Yet.