Việc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện thường mất thời gian khá lâu, trong khi đó tôi cần đặt hàng gấp thì tôi phải làm sao?

Bạn chi cần chụp hình hoặc scan phiếu chuyển tiền cho chúng tôi và gửi qua email contact@lovehands.vn, chúng tôi chấp nhận việc xác nhận này.

Comments are closed.