Thời gian đặt hàng trước là bao nhiêu thì tốt nhất?

Trong tất cả trường hợp, chúng tôi đều khuyến khích bạn nên đặt hàng trước 48h, điều này giúp chúng tôi có thể giúp bạn được tốt hơn. Tuy nhiên, một số trường hợp đột xuất quan trọng và những hàng có sẵn chúng tôi cũng vẫn có thể chấp nhận các đơn hàng trước 1 đến 2 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng cho phép để có thể giúp bạn.

Comments are closed.