Cứng hàm, sùi bọt mép

Triệu chứng:
( Xem phần Cách chữa)
Nguyên nhân:
(Xem phần Cách chữa)
Cách chữa:
Để cấp cứu bệnh nhân thì nên day ấn vào các huyệt đánh dấu màu đỏ trong phần Hình minh họa, mỗi vị trí ấn/ nhả 21 lần rồi chuyển chỗ khác.
Thính cung, Giáp xa, Á môn
Lưu ý xem mạch ở trán nếu căng (huyết áp cao thì không nên ấn nhân trung) chuyển sang bấm gót chân. Nếu Huyết áp thấp thì bấm Huyệt Nhân trung.
Ấn huyệt Hợp cốc.
Kiêng cữ:

Hình minh họa:
Thính cung- Điểm lõm trước tai

Giáp xa

Á môn

Nhân trung

Hợp cốc

Gót chân

No Comments Yet.