Chóng mặt, choáng, huyết áp thấp

Triệu chứng:

Nguyên nhân:
Thiếu máu lên tiền đình.
Cách chữa:
Day ấn các huyệt như đánh dấu bên Hình minh họa. Các điểm day ấn thì phải thả tay ra rồi ấn tiếp, không được giữ lâu. Vị trí đánh dấu mũi tên thì miết theo chiều mũi tên. Mỗi vị trí ấn hoặc miết tối thiểu 7 lần. Mục đích để bơm máu lên não. Trình tự ấn từ huyệt Nhân trung (Huyết áp cao không được bấm huyệt này).
Ngoài ra nếu có đồ ăn ngọt, trà gừng sẽ làm tăng huyết áp.
Kiêng cữ:

Hình minh họa:
Ấn Nhân trung

Bóp vai, miết gáy từ dưới lên

Ấn rồi nhả 2 u sau gáy

Bấm hợp cốc

No Comments Yet.