Cây bạch quả trị được nhiều bệnh

Bạch quả được trồng nhiều nhất ở Hàn Quốc làm cây đô thị, đường phố. Cây cũng được trồng nhiều ở Nhật Bản, Trung Quốc. Cây đang được du nhập vào Việt Nam.

No Comments Yet.