Category Archives: Cấp cứu

Cứu người đuối nước

Triệu chứng: Nguyên nhân: Cách chữa: Khi thấy một người đang hốt hoảng trên mặt nước hãy nhanh chóng thảy cho họ bất cứ thứ gì có thể giúp họ bám vào và nổi lên được. Nếu bạn biết bơi thì cũng cẩn trọng,nên dùng que gậy, quần áo để họ túm. Nếu chỉ có…
Read more