Category Archives: Bệnh trẻ em

Trẻ em Viêm họng

Chúng tôi xin tóm tắt và chia sẻ cách chữa bệnh đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, không trình bày dài dòng. ==================================================================================================== Triệu chứng: - Ho, sốt, bỏ ăn (do rát họng), nổi hạch ở cổ, bảo bé há miệng và nhìn vào họng thấy màu đỏ. Nguyên nhân: Cách chữa bệnh: - Xoa…
Read more