Category Archives: Bài tập chữa bệnh

Chữa Thiếu máu lên não

Chữa Thiếu máu lên não, bệnh nhân chậm chạp, lười vận động, học hành thiếu tập trung
https://www.youtube.com/embed/LbLJ2cLiL9E