Cách phối hợp huyệt – Nhị hợp huyệt

  • phoi-hop-nhi-huyet

Tài liệu Cách phối hợp huyệt - Nhị hợp huyệt bao gồm những nội dung về nhị hợp huyệt khích du/nguyên; nhị hợp huyệt chủ khách trong kỳ kinh bát mạch. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này, với các bạn thuộc chuyên ngành Đông y thì đây là tài liệu hữu ích.

No Comments Yet.