Bệnh học và điều trị đông y

  • benh-hoc-va-dieu-tri-dong-y

Chủ biên: PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu - Nhà xuất bản y học

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục vμ Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình chung đào tạo Bác sĩ y học cổ truyền. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn học chuyên môn, cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy – học chuẩn về huyên môn để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Sách “Bệnh học và điều trị đông y” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Dược thμnh phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn dựa trên cơ sở kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách “Bệnh học và điều trị đông y” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm vμ tâm huyết của bộ môn Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sách “Bệnh học và điều trị đông y” đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách vμ tμi liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ y học cổ truyền của Bộ Y tế thẩm định vμo năm 2006. Bộ Y tế ban hành là tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngμnh y tế trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng sách phải đ−ợc chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các Nhà giáo, các chuyên gia của Trừờng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách, PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim và PGS.TS. Chu Quốc Trường đã đọc
và phản biện để cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác đàotạo nhân lực y tế.Vì lần đầu xuất bản nên còn có khiếm khuyết, chúng tôi mong được ýkiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

No Comments Yet.